Propozice

Pořadatel: Czech Golf Production
Pozvánky: pouze pro zvané hráče partnerů "Tour"
Potvrzení účasti a registrace: golf@czgp.cz
Startovní listina: vždy den před turnajem od 12:00 hodin
   
Vypsané kategorie společné: Brutto body kategorie - společná
Společná a systém hry. HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Hra na úpravu HCP. HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Vyhodnocení nejúspšnějších v turnaji:  
/hráči HCP 37 - 54, hrají s limitním HCP 36, započítávají se do hodnocení turnaje/ 1. - 3. místo na rány s HCP vyrovnáním
  1. - 3. místo na "netto" Stableford body
Odpaliště: bílá - muži /0 - 19,9/
  žlutá - muži /20 - 54/
  modrá - ženy /0 -19,9/
  červená - ženy /20 - 54/
Způsob a čas startu: postupný z jamky č. 1 a č. 10, od 09:00 do 11:00 hodin
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla:

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF.

  Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
  Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
  Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
  Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností je na hřišti povoleno organizátorem!
  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.