Propozice

Startovné SKI&GOLF částka 3.000,- Kč v této částce je zahrnuto skipas, 1x golf hra, kšiltovka KJUS v hodnotě 800 Kč, krabička 3ks míčů á 200 Kč s logem akce, hřejivé mazání thermolka, Red Bull, dárek od innogy, a další., ... 

Číslo účtu Raiffeisen Bank 708205001/5500, částka 3.000 Kč
Variabilní číslo - domovské registrační číslo ČGF.
Do poznámky uveďte vaše: Jméno a Příjmení.
Zaplaťte nejpozději do 7. 4. 2021, jinak Vaše registrace bude NEPLATNÁ!

  • Nutnost negativního PCR testu, ne staršího 48 hodin, před zahájením akce. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní

  • Nutnost vyplnit selfreporting formulář – bude již vyplněn na Monínci
  • Teplota nižší než 37,5°C při vstupu do areálu – máme vlastní teploměr, na startu jamky č. 1
  • Nutnost nosit respirátor třídy FFP2, ve všech prostorách areálů, mimo doby výkonu sportovní činnosti i tréninku

  • ·Možnost odděleného ubytování v Golf Konopiště, za dodržení platných omezení

Rozhodujícím faktorem k přijetí hráče do turnaje před ostatními hráči, je konečné datum úhrady na účet organizátora.

Otevřené Mistrovství ČR, kategorie společné Profesionálové a Amatéři

WOMEN jedna společná věková kategorie

MEN MASTER ročník 1970 a starší /věk 51 a starší/

MID ročník 1980 – 1971 /věk 41 – 50/

MAIN ročník 1999 – 1981 /věk 22 – 40/

JUNIOR ročník 2000 a mladší /věk 21 a mladší/

Organizátor si vyhrazuje právo změnit kategorie dle počtu došlých přihlášek.

SKÓRE je počítáno ze dvou výsledků (1x lyžařské kolo, 1x golfové kolo)

Započítává se čas dokončení obřího slalomového závodu (přibližně 36 vteřin), který je vynásoben 2 a připočítán k brutto golfovému skóre (18 jamek).

Výsledek lyžařského závodu - 1. den, ve vteřinách násoben 2 /skóre 1/

Brutto výsledek golfového turnaje - 2. den, hra na rány /skóre 2/

SKI: čas lyžařského závodu účastníků je vynásoben koeficientem 2 a následně připočten ke skóre jednokolového golfového turnaje. V případě, že účastník nedokončí lyžařský závod, získává možnost znovu startovat na konci kompletního startovního pole opět dle startovních čísel a budou mu připočtena 1 vteřinu k jeho dosaženému času. Pokud účastník nedokončí závod ani v opravné jízdě, obdrží celkový čas 60 vteřin, organitźátor má právo změnit tento čas, tzn. zvýšit či snížit, dle délky slalomu, po skončení lyžařského závodu. Startovní čísla pro lyžařský závod: první polovina startovního pole v kategorii dle loňských celkových výsledků a druhá polovina bude losována + nováčci. Startovní časy pro golfový turnaj budou dle celkového pořadí z lyžařského závodu. Women začínají obří slalom a následují kategorie Master II. a I., Junior, Mid, Main. Každý účastník je povinen mít v lyžařském závodě na hlavě zapnutou lyžařskou helmu! V případě shodného výsledku dvou a více závodníků, rozhoduje lepší čas v lyžařské soutěži a následně pak skóre dosažené v golfovém turnaji.

Startovní listina na golfový turnaj bude k dispozici po lyžařském závodě v sobotu, cca od 17:00 hodin.

V případě, absolutní rovnosti součtu celkového výsledku, o vítězi rozhodne PLAY OFF na jamce č. 18.

Doporučený den odevzdání přihlášek je konec února 2021. V případě, že účastník zruší svoji registraci po dni určeném pro odevzdání přihlášek - konečné datum přihlášek 7/4/2021, tzn. při zrušení účasti po tomto termínu, bude odečten poplatek ve výši 1000 Kč z celkového startovného. Vrácení hracího poplatku po termínu 31. března není možné. Toto se vztahuje i na situaci, kdy organizátor soutěže musí přerušit soutěž vzhledem k nepředvídaným událostem.

Zúčastnit se může pouze ten, kdo je občanem ČR a nebo cizinec dlouhodobě pracující v ČR s povolením k trvalému pobytu a má registrační číslo u ČGF.   

Pojištění je plně v kompetenci účastníků turnaje a účastník touto registrací přes internet stvrzuje, že má zajištěné řádné a platné zdravotní a úrazové pojištění po dobu trvání celého konání turnaje a lyžařského závodu (včetně tréninkových kol). Svoji dobrovolnou registrací na webu organizátora účastník-závodník v den konání akce potvrzuje, že závodí na vlastní nebezpečí a souhlasí s podmínkami soutěže organizátora.

GOLF: postupný start z jamky č. 1, od 9:00 do 11:00 hodin

Odpaliště: Muži – žlutá, Ženy - červená

Počet hráčů ve flightu: 3, časový interval 9 minut

max. počet hráčů v turnaji 80 hráčů!!

Hra na rány brutto /bez vyrovnání/ 1x18 jamek, úprava HCP NE, max. HCP 24

Hodnocení soutěže a ceny: Absolutní Vítěz - Winner, 1. – 3. místo každá věková kategorie SKI&GOLF (vždy se počítá nejnižší počet získaných bodů z lyží a golfu). Absolutní Vítěz a Vítězka SKI&GOLF se stávají automaticky Mistry ČR pro rok 2021.Originální poháry a věcné ceny od partnerů akce.

Celkoví vítězové budou oceněni na slavnostním předávání cen po odehrání celého golfového turnaje a všech kategoriích.

Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na neúpravu hendikepu.
Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. 
Při delším opoždění následuje diskvalifikace. 
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti během turnaje je povoleno.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.