Startovní listina

CANON start od 11 hodin, Golf Resort Černý Most.

Startovní listina bude zveřejněna den před turnajem od 12.00 hodin.