Propozice

Pořadatel: Ericsson Czech
Podmínky účasti: pozvánka a potvrzená účast
Startovní listina: dva dny před turnajem uveřejněna na www.czechgolfproduction.cz
   
Potvrzení účasti: u paní Lenky Ošťádalové, email: lenka.ostadalova@ericsson.com termín potvrzení je 3. září
   
Startovní časy: Cannon start v 10.00 hodin
   
Kategorie: smíšené
  HCP 0 - 20
  HCP 20,1 - 36
  HCP 37 - 54
   
Hrací systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
   
Odpaliště: ženy - červená
  muži - žlutá
   
Počet hráčů ve flightu a v turnaji: 4 / 80
   
Vložené soutěže: Longest Drive
  Nearest to the Pin
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže. V souladu s místními pravidly je povoleno používat optické dalekohledy a laserové zaměřovače pro určení vzdáleností na hřišti.