Propozice

Pořadatel: Komerční banka a Czech Golf Production
Podmínky účasti: pozvánka a potvrzená účast, pouze pro zvané hráče KB
Potvrzení účasti: info@czechgolfproduction.cz
Startovní listina: uveřejněna na www.czechgolfproduction.cz
  bude zaslána účastníkům Tour emailem
   
Kategorie: společné
  HCP 0 - 19,9
  HCP 20 - 36
  HCP 37 - 54
   
Hrací systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
   
Odpaliště: ženy - červená
  muži - žlutá
   
Způsob a čas startu: postupný start v 9.30 - 11.40 hodin
   
Počet hráčů ve flightu a v turnaji: 4 / 107
   
Vložené soutěže: Longest Drive - jamka č.9
  Nearest to the Pin - jamka č.12
BMW Hole in One - jamka č.6
Doplňkové soutěže: puttovací soutěž na 9 jamek (pouze pro účastníky Akademie)
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti (povoleno pouze v souladu s místními pravidly daného hřiště!). Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.