Propozice

 

Pořadatel: Oracle Czech a Czech Golf Production
Pozvánky: od Oracle Czech /turnaje se mohou zúčastnit hráči nad 18 let/
Potvrzení účasti: info@czechgolfproduction.cz
Startovní listina: na adrese www.czechgolfproduction.cz vždy jeden den před turnajem od 12.00 hodin
   
Vypsaná kategorie: jedna společná HCP 0 - 54, s 7/8 HCP vyrovnáním
   
Odpaliště: muži - žlutá
  ženy - červená
   
Hrací systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
v případě výši rovnosti bodů v turnaji rozhoduje nižší HCP po skončení turnaje, dále sestavení počítačem CT Group
   
Způsob startu a čas: postupný start z jamky č. 1 ve 9.10 hodin /interval mezi flighty 10 minut/
   
Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4 / 40
   
:  
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti (povoleno pouze v souladu s místními pravidly daného hřiště!). Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.