Propozice

Pořadatel: Sun Microsystems Czech s.r.o.
Podmínky účasti: 1. pozvánka od Sun Microsystems Czech a registrace na základě obdržené e-pozvánky
  2. platný HCP
Potvrzení a registrace účasti: www.sun.cz/golf_zari 07
Startovní listina: na adrese www.czechgolfproduction.cz a www.cgf.cz, dva dny před turnajem od 12.00 hodin
   
Hřiště: Golf Mladá Boleslav Sand Martin´s Holes
   
Vypsané kategorie:  
  Společná /Muži, Ženy/
HCP 0 - 22
  HCP 22,1 - 36
  HCP 37 - 54
   
  V případě rovnosti Stablefordových bodů rozhoduje nižší HCP.
Odpaliště: Ženy - červená
  Muži - žlutá
   
Systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
   
Způsob a čas startu: cannon start v 10.00 hodin
   
Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4/80
   
Samostatně vložené soutěže: Longest Drive
  Nearest to the Pin
Akademie: golfová Akademie /nehráči/ - puttovací soutěž od 13.00 hodin, ceny pro 1. - 3. místo
   
Ceny turnaje: skleněné poháry a věcné ceny + golfové poukazy pro 1. - 3. místo v každé jednotlivé kategorii. Vyhlášení nejlepší Žena na "netto" Stableford body.
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu.
  Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem.
  Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
  Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
  Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti (povoleno pouze v souladu s místními pravidly daného hřiště!).
  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.