Propozice

Pořadatel: partneři "Partners´Golf" a Czech Golf Production
Pozvánky: od partnerů "Partners´Golf" a pořadatele /turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči nad 18 let/
Potvrzení účasti: golf@czgp.cz
Startovní listina: na adrese www.czgp.cz den před turnajem od 12.00 hodin
Vypsané kategorie: HCP 0 - 19,9
společné HCP 20 - 54
  hráči nad HCP 37 hrají s limitním HCP 36
Odpaliště: HCP 0 - 54 muži - žlutá
  HCP 0 - 54 ženy - červená
Hrací systém: Stableford netto.
  Hra na úpravu HCP.
Doplňkové soutěže: Longest DRIVE - zvlášť Muži a Ženy
  Nearest to the PIN - společná kategorie
Způsob startu a čas: postupný start z jamky č. 1 od 9.00 do 10.30 hodin /interval mezi flighty 10 minut/
   
Hlavní rozhodčí: ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč odebrání 2 Stableford bodů. Při delším opoždění následuje diskvalifikace. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. Možnost používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti je povoleno organizátorem! Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže