Propozice

Pořadatel: Komerční banka a.s.
Podmínky účasti: 1. pozvánka od KB a.s. a registrace na základě obdržené e-pozvánky
                         2. platný HCP a reg. číslo u ČGF
Potvrzení účasti: www.czgp.cz a vyplněný registrační formulář
Startovní listina: na adrese www.czgp.cz, den před turnajem od 12:00 hodin
 
Hřiště a termín: Golf Resort Konopiště - Radecký, čtvrtek 31. května 2018
 
Vypsané kategorie: 
Společné: HCP 0 - 19,9
                 HCP 20 - 54 (limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
 
Odpaliště: ženy - červená, muži - žlutá
 
Systém: Stableford /hra na úpravu HCP/
 
Způsob a čas startu: postupný start z jamek č.1 a č.10 od 08.30 do 10.30 hodin.
 
Počet hráčů ve skupině a v turnaji: 4/72
 
Samostatně vložené soutěže:
Nearest to the Pin, 4x na všech PAR3 - Společná soutěž, jamky č. 6, 8, 10 a 17
 
Ceny turnaje: v kategoriích hodnotné věcné ceny pro první 1.- 3. místo.

Hlavní novinkou letošní KB golf 2018 je, že první tři hráči v každé kategorii se kvalifikují do finálového turnaje vítězů, který se bude konat 21. 9. 2018 v Pyšelích. Tento hráč bude mít možnost sestavit si zčásti vlastní flight a to tak, že si může pozvat dva hráče dle svého výběru. Tato možnost bude nepřenosná, čtvrtým do fligtu bude zástupce KB.
 
Hlavní rozhodčí:   ustanoven po dohodě s místním klubem
Obecná pravidla: Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu hendikepu. Oficiální a konečné výsledky (umístění hráčů v turnaji), jsou platné dle sestavení a pořadí na ČGF. Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. 
Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem. 
Povoleno organizátorem soutěže používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti.
Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických 
ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.